Kompiuterų priežiūros reglamentas

laptopas.prieziuraMūsų įmonės darbuotojai, prižiūrėdami Jūsų kompiuterių tinklus, paiso kompiuterių priežiūros reglamento reikalavimų. Šie reikalavimai sudaryti atsižvelgiant į ilgametę darbo praktiką, operacinų sistemų kūrėjų reikalavimus ir rekomendacijas. Priežiūros veiksmai gali būti atliekami nebūtinai eiliškumo tvarka. Tik pagal reglamentą atlikus darbą galima tikėtis tinkamo kompiuterių darbo:

1) susisiekimas su kompiuteriu dirbančiu asmeniu,* 
2) vartotojo skundų fiksavimas,
3) kompiuterio mazgų fizinė profilaktika ir patikra, **
4) kompiuterio įvykių kortelių ir procesų analizė,
5) kompiuterio programų analizė,
6) problemų sprendimas, remiantis įvykių kortelių analize,
7) ativirusinės programos patikra, virusų paieška,
8) operacinės sistemos pataisų diegimas,
9) programinių „šiukšlių“ paieška ir  šalinimas,
10) kompiuterio darbo našumo, saugumo  minimalių reikalavimų analizė ir diegimas,
11) raštiškų išvadų apie kompiuterių technikos būklę, tinklo saugumo lygmenį, gedimų trūkumų įvardijimas ir priemonių, padėsiančių pašalinti trūkumus apytikslė kaina.

Apytikslės laiko sąnaudos vienai darbo vietai nuo 1,5 iki 3,5 valandos. Laiko sąnaudos priklauso nuo:
1) kompiuterio mazgų pajėgumo,
2) interneto spartos darbo vietoje,
3) laiko, praėjusio  nuo paskutinės atliktos profilaktikos,
4) operacinės sistemos programinių pažeidimų, kurių gal būti dėl   virusų, nelegalios programinės įrangos naudojimo, piktybiškas ar neatsargus programinės įrangos naudojimo. 

 

* - Susisiekimas gali būti tiek fizinis, tiek atliekamas virtualiu kompiuterių tinklo priežiūros būdu.
**-  Priklausomai nuo vizualinės kompiuterio analizės. Fizinę kompiuterio mazgų analizę būtina atlikti po mechaninių pažeidimų, mazgams kritus nuo didesnio aukščio, patekus skysčiams į kompiuterį. Be to, bent kartą per metus reikėtų išvalyti dulkes, nes dėl jų kiekio gali greičiau susidėvėti mazgai arba  perkaisti kompiuteris. Taip pat  atliekama informaciniu masyvų patikra, nustatoma, ar duomenų masyvuose duomenys yra saugiai įrašomi.